ساخت حساب و ثبت نام داشبورد فروشندگان

  • 1 . اطلاعات فروشنده
    در این مرحله اطلاعات ابتدایی ثبت نام را تکمیل نمائید.

ایجاد یک حساب کاربری - مرحله اول